ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

BACTERIOLOGY IN CHRONIC NON-PURULENT MAXILLARY SINUSITIS
KRONİK NONPÜRÜLAN MAKSİLLER SİNÜZİTLERDE BAKTERİYOLOJİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l: 60-63
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, a correlation between microorganisms found in throat - nasal cultures and irrigated sinus samples was investigated in 47 patients with chronic non-purulent maxillary sinusitis. Antral irrigation samples were obtained from 53 sinuses in 47 patients. Of the total of 53 samples, 18 showed only one and 2 showed double pathogenic bacteria. In other words, 37,7% of all cases showed growth of aerobic and facultative anaerobic bacteria. in 10 of these patients, the-re was pathogenic microorganisms in throat cultures while the other 6 patients showed pathogen bacteria growth in their nasal cultures. However, there was no correlation between microorganisms isolated from throat-nose cultures and antral irrigation samples.
ÖZET
Bu çalışmada, kronik nonpürülan maksiller sinüzitli 47hastanın sinüs lavajı kültürlerinde bulunabilecek mikroorganizmalar ile bunların boğaz ve burun kültürlerinde üretilen mikroorganizmalarla ilişkisi araştırılmıştır. 47 olguda 53 sinüs lavajı gerçekleştirildi. 53 sinüs lavajı materyalinin 18\'inde tek, 2\'sinde çift patojen ajan olmak üzere 20\'sinde (%37,7) aerob ve fakültatif anaerob bakteri üretildi. Aynı hastaların boğaz kültürlerinin 10\'unda, burun kültürlerinin ise 6\'sında patojen bakteri üredi. Boğaz ve burun mikroflorası ile sinüs lavajı materyallerinde üretilen mikroorganizmalar arasında bir ilişki saptanamadı.