ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

Baş Boyun Ekstramedüller Plazmasitomu: Üç Olgu
Extramedullary Plasmacytoma of the Head and Neck: Three Cases
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):108-12, 2009
ÖZET
Plazmasitomlar genellikle baş boyunda yerleşim gösteren, nadir tümörlerdir. Plazma hücrelerinin monoklonal proliferasyonu ile karakterizedir. Plazma hücresi tümörlerinin üç formunu; ekstramedüller plazmasitom (EMP), kemiğin soliter plazmasitomu ve multipl myelom (MM) oluşturur. EMP \' lar tüm plazmasitomların %5\'ini oluşturur. Erkeklerde üç kat daha sık ve özellikle 50-60 yaşlarında görülür. EMP\'ların %80\'i baş boyun yerleşimlidir, submukozal olarak çoğunlukla sinonazal ve nazofarengeal alanda oluşur. Baş boyun yerleşimli 3 EMP olgusu; bu tümörlerin klinik, radyolojik, patolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımı eşliğinde sunuldu.
ABSTRACT
Plasmacytomas are relatively rare tumors that often appear in the head and neck region. They are characterized by monoclonal proliferation of plasma cells. Three pathological forms of plasma-cell tumors are recognized as extramedullary plasmacytomas (EMP), solitary plasmacytomas of bone and multiple myelomas (MM). EMPs account for 5% of all plasmacytomas. The incidence of EMPs in males is nearly threefold higher than in females, especially in the 5th -6th decades of life. Approximately 80% of EMPs arise submucosally in the head and neck region, mostly in the sinonasal and nasopharyngeal areas. Three cases of EMPs of the head and neck are presented in this manuscript, with the emphasis on the clinical, radiological, pathological features and management of these tumors.