ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

BILATERAL LARYNGOPYOCEL
BILATERAL LARINGOPYOSEL
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 173-176, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Laryngocel is a rare benign lesion of the larynx resulting from an abnormal dilation of the laryngeal saccule filled with air. If laryngocel is infected, It is called Laryngopyocel. We presented a case of bilateral laryngopyocel who was treated surgically.
ÖZET
Larengosel larenksin benign ve oldukça nadir bir patolojisidir. Larenks sakkülünün anormal dilatasyonu sonucunda gelişir ve içi hava dolu bir kese şeklindedir. Larengosel enfekte olursa Larengopyosel adını alır. Cerrahi olarak tedavi ettiğimiz bir bilateral larengopyosel vakasını sunmaktayız.