ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

Can We Use Preprocedural Soaked Pledgets in Hydrogen Peroxide for Preventing SARS-CoV-2 Transmission During Nasal Interventions?
Burun Müdahaleleri Sırasında SARS-CoV-2 Bulaşını Önlemek İçin Hidrojen Peroksit Emdirilmiş Nazal Tamponlar Kullanılabilir mi?
Received Date : 16 Jun 2020
Accepted Date : 16 Jun 2020
Available Online : 17 Jun 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-77429 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(Suppl):S40-S42
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
During COVID-19 pandemic, the rhinologic procedures have been pointed out as risky because of spreading aerosols aerosols containing SARS-CoV-2 virus and many preventive measures including protective equipmensts, specific guidelines and work schedules have been recommended. In this this paper, by giving a short review about its wide medical use and side effects and reporting my personal experience, I would like to point out the possibility of the use of hydrogen peroxide (H2O2)-3% via soaked pledges just before minor surgical procedures and nasal endoscopy during the pandemic. H2O2-3% can be added to soaked pledgets as a mixture of H2O2-3%, local anesthetic and adrenalin, if necessary, and an experienced otolaryngologist can easily insert them into the nose without coming so close to the patient and without harming to the patient.
ÖZET
COVID-19 salgını sırasında rinolojik müdahaleler, SARS-CoV-2 virüsünün yayma bağlamında, riskli girişimler olarak bildirilmiş olup korunma için kişisel koruyucu aletlerden özel uygulama rehberlerine ve çalışma düzenlerine kadar pek çok öneride bulunulmuştur. Bu yazıda; hidrojen peroksidin yaygın tıbbi kullanımı ve sınırı yan etkileri konusunda kısa bir bilimsel yazın derlemesi yapılıp konuyla ilgili şahsi deneyim de sunularak salgın süresince nazal uygulamalar öncesinde buruna %3’lük hidrejen peroksit emdirilmiş tamponların yerleştirilmesinin, SARS-CoV-2 bulaşını önlemek için kullanılabileceği hususu dile getirilecektir. H2O2-3%, tamponlara H2O2-3%, lokal anestezik ve adrenalin karışımı olarak eklenebilir ve deneyimli bir kulak burun boğaz uzmanı, hastaya çok yaklaşmadan ve zarar vermeden kolayca burun içine sokabilir.