ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

BURUN REKONSTÜRKSİYONUNDA PARAMEDİAN ALın FLEBİ KULLANımı
THE USE OF THE PARAMEDIAN FOREHEAD FLAP FOR NOSE RECOSTRUCTION A CASE REPORT
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (2): 139 - 142
ÖZET
Alın flebi, geniş defektlerin kapatılmasına olanak vermesi, yüksek vaskülaritesi, yapı bakımından burun cildine benzerliği ve mükemmel renk uyumu nedeniyle burun rekonstrüksiyonu için ideal bir seçim oluşturmaktadır. Tek taraflı supratroklear arter kullanılarak hazırlanan paramedîan alın flebinin yüksek basarı şansı ve iyi kozmetik sonuçlan dolayısıyla son yıllarda popülaritesi giderek artmaktadır. Makalede, burundan bazal karsinoma eksizyonu sonrasında oluşan defektin paramedian alın flebiyle rekonstrüksiyonu yapılmış olan bir vaka sunulmuştur. Vaka takdimi dolayısıyla ameliyatın cerrahi tekniği, endikasyonları ve avantajları tartışılmıştır.
ABSTRACT
Forehead flap could be a treatment of choice because of similarity to the nose skin with high vascularity, strııctural similarity, and excellent color match to the nose and allowing the closure of the even large defects of the nose. The paramedian forehead flaps having vascular supply from a supratroclear artery have been getting more popular with high viability and good cosmetic results. A case of paramedian flap reconstruction of a nose defect following excision of basal carcinoma was reported in this article. Surgical technique, indications and advantages of the procedure were alsa discussed.