ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

NASAL PACKING AND MEASUREMENT OF NOCTURNAL OXYGEN SATURATION
BURUN TAMPONU VE NOKTURNAL OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜMÜ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5 : 209 - 211, 1997
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, we measured oxygen saturation in 20 patients who had complet nasal packing or Merocel by pulse oximetry during sleep. Minimum valus were detected in the complet nasal packing group. We suggest thal using of Merocel in older patients especially have chronic obstructive pulmonary diseases will decrease hypoxia risk.
ÖZET
Bu çalışmada komplet burun tamponu ve ortası tüplü tampon (Merocel) kullanılan 20 hasta üzerinde \"pulse oximetry\" yardımıyla gece oksijen saturasyonu ölçüldü. Her iki grupta da tamponla anlamlı oranda oksijen saturasyonunun düştüğü gözlendi. En düşük oksijen saturasyon değerleri komplet burun tamponu kullanılan grupta saptandı. Özellikle ileri yaşta ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerde ortası tüplü tampon kullanmanın hipoksi riskini azaltacağı düşünüldü.