ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

BURUNDA OVER KANSERI METASTAZI : OLGU SUNUMU
METASTATIC NASAL TUMOR ORIGINATING FROM OVARIAN CARCINOMA : A CASE REPORT
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 160-163, 2001
ÖZET
Burun ve paranazal sinüs malign tümörleri, tüm baş-boyun malign tümörlerinin %1’den daha azını oluştururlar. Çoğunluğu primer yassı hücreli karsinom olan burun ve paranazal sinüs malign tümörlerinin ancak %1\'i metastatiktir. Sinonazal bölgenin metastatik tümörleri arasında da en sık renal hücreli karsinom metastazlarına rastlanır. Literatürde jinekolojik tümörlerden köken alan çok az sayıda sinonazal malign tümör metastazı olgusu bildirilmiştir ve bunların hepsi uterus kaynaklıdır. Bu tebliğde, over karsinomu nedeniyle takip edilmekte olan 62 yaşındaki bir kadın hastada, tümörün nazal kaviteye ve paranazal sinüslere olan metastazı sunulmuştur. Bu olguda tanıya, kitlenin transnazal ve transantral yaklaşımla eksize edilmesi ve histopatolojik incelemesi sonucunda ulaşılmıştır. Metastatektomi şeklindeki tümör rezeksiyonu, sistemik malign hastalığın tedavisini sağlamaya değil, kesin tanıya ulaşmaya ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak uygulanmıştır. Bu olgudan elde edilen veriler, sinonazal bölgede tespit edilen tümörlerde primer nazal veya paranazal sinüs malign tümörlerinden sonra, metastatik malign tümörlerin de dikkate alınması gerektiğini ve genital sistemi de içerecek şekilde uzak organların özenle araştırılmasının önemini göstermektedir.
ABSTRACT
Malignant tumors of the nose and paranasal sinuses are less than 1% of all malignant tumors of head and neck. Most of them are of squamous cell variety and less than 1% of them are metastatic. Renal cell carcinoma is the most common tumor to metastasize to the sinonasal area. In the literature, there are very few cases of sinonasal metastasis originating from gynecological tumors and all of them were of uterine origin. In this paper, sinonasal metastasis originating from ovarian carcinoma in a 62 year old female is presented. The definite diagnosis was obtained by excision of the mass via transnasal and transantral approach and finally by histopathological examination. The metastatectomy was performed in an attempt to increase the quality of life of the patient, to reach the definite diagnosis but, not for the treatment of systemic malignancy. It was concluded that, although rare, metastatic tumors may be seen in the sinonasal region and all distant sites, including the genital system, should be searched in a patient presenting with a non-squamous carcinoma of the nose and paranasal sinuses.