ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

ÇOCUK TİMPANOPLASTİLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PROGNOSTIC FACTORS FOR TYMPANOPLASTIE IN CHILDREN
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 5 - 10
ÖZET
Ankara Hastanesinde 5 yıllık dönemde temporalis fasya ve underlay teknikle yapılan bütün çocuk timpanoplastileri gözden geçirilmiştir. Kolesteatomsuz, en az 6 ay kontrole gelen, daha önce aynı kulaktan opere edilmemiş olgular çalışmaya alınmıştır. Toplam 16 yaşından küçük 53 olgu, prognostik faktörlerin greft başarısına ve başarılı olacak olguların seçimine etkileri açısından incelenmiştir. Greft başarı oranı %81\'dir. 8-12 yaş grubunda %74, 13-16 yaş grubunda %83 basan elde edilmiştir. (p>0.05). Yaşın, kulağın nemli yada kuru olmasının, tekniğin greft başarısına etkisi olmamıştır. Sadece operasyonları asistanlar ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen hastalarla ve diğer kulakta negatif basınç ve SOM tespit edilen hastalarda istatistiki fark elde edilmiştir. Sonuç olarak, timpanoplasti çocuklarda her yaşta yapılabilir ancak hasta seçiminde bazı faktörlere önem verilmesi gerekmektedir.
ABSTRACT
Pediatric tympanoplasties utilizing an underlay technique with temporalis fascia parformed at the Ankara Hospital within a 5-year period were reviewed. Cases were excluded if followup had been less than 6months or if a previous tympanoplasty had been performed and if cholesteatoma existed. The remaining 53 cases aged less than 16 were analyzed for the prognostic factors which are postulated to influence the outcome of surgery and to assess their utility in selecting successful surgical candidates. The overall success rate was 81 %. Outcome of surgery in 8-12 age group and 13-16 age group were similar; 74% and 83% respectively (p>0.05). The age of the patient, the status of the operated ear (whether it was dry or discharging], perforation in the untreated ear, the site and size of perforation and the surgical technique and no influence on the success rate. The two factors which adversely influenced the success rate were the operators (residents} and presence of negative pressure and SOM in the untreated ear.