ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

COMPARING CLINICAL AND COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF CRICOARYTENOID JOINTS CHANGES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHIRITIS
ROMATOID ARTRITLI OLGULARDA KRIKOARITENOID EKLEM DEĞIŞIKLIKLERININ KLINIK ve BILGISAYARLı TOMOGRAFI BULGULARıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder with unknown etiology characterized by symmetric, erosive synovitis and multisystem involvement. The cricoarytenoid joints are true diarthroidal joints that can be affected by rheumatoid disease. We investigated the i\0\0€€\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0re$\0 \0\0\0cl\0 \0\0\0\0\0\0\0 @\0@\"` \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@B\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0results were compared with that of clinical findings. Syptom in 66.7% cases, physical examination in 13.3% cases and computed tomography in 80% cases were positive in cricoarytenoid joints. Increased volume (30%) and density of cartilages (30%), subluxation (20%), cricoarytenoid prominence (16.7%) and decreased joint space (6.7%) was diagnosed in cricoarytenoid joints. Computed tomography reveals cricoarytenoid joint changes which associated any clinical findings, and makes safe patients with rheumatoid arthritis. Computed tomography is a succesfull imaging method in revealing joint involvements and for follow up.
ÖZET
Romatoid artrit etyolojisi bilinmeyen, simetrik erozif artrit ve multisistem tutulumuyla giden otoimmün bir hastalıktır. Krikoaritenoid eklemler romatoid artritten etkilenen gerçek diartroidal eklemlerdir. Çalışmamızda, romatoid artritli olgularda bu eklemlerdeki değişikliklerin semptom, fizik muayene ve bilgisayarlı tomografi bulguları karşılaştırıldı. Romatoid artrit tanılı 15 olguda, 30 krikoaritenoid eklemin üstüste binme tekniği ile elde edilen bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelendi. Sonuçlar, semptom ve fizik muayene bulgularıyla karşılaştırıldı. Krikoaritenoid eklemde %66.7 olguda semptom, %13.3 olguda fizik muayene, %80 olguda bilgisayarlı tomografi pozitifti. Krikoaritenoid eklem incelemesinde, kıkırdaklarda volüm (%30), dansite artışı (%30), sublüksasyon (%20), eklemde belirginleşme (%16.7) ve eklem mesafesinde daralma (%6.7) saptandı. Bilgisayarlı tomografi romatoid artritli olgularda klinik bulgu vermeyen krikoaritenoid eklem değişikliklerini göstererek olguların olası risklere karşı korunmasını sağlar. Eklem değişikliklerinin gösterilmesi ve takibinde kullanılabilecek başarılı bir görüntüleme yöntemidir.