ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Comparison of the Results of the Effect of Nasal Packing on Patient Comfort
Burun Tamponunun Hasta Konforuna Etkisi ile İlgili Sonuçların Karşılaştırılması
Received Date : 15 May 2020
Accepted Date : 07 Jul 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76369 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):282-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: This study aimed to evaluate the effects of nasal packing on patient comfort and healing after nasal surgery. Material and Methods: A total of the 97 patients who underwent septoplasty and were included in this study, 35 had a 3-day silicone pack, 35 had a 7-day silicone pack, and 27 had a 3-day polyvinyl acetate nasal pack. All the patients also completed the “Nasal Packing Survey” after the packs were removed. Any haematoma, oedema, synechia, perforation, crusting and early/late haemorrhage were recorded during the examination 1 week, 1 month and 3 months after the packs were removed. Results: Crusting was more common in the polyvinyl acetate nasal packing group than in the silicone packing group (p<0.05). The nasal packing survey values of the silicone packing group were significantly lower than those of the polyvinyl acetate nasal packing group (p<0.05). Conclusion: Nasal silicone packs are suitable and comfortable for nasal surgery and have low complication rates. The use of nasal silicone packs for 3 or 7 days does not make a significant difference in terms of patient comfort.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, burun ameliyatı sonrası uygulanan nazal tamponların hasta konforu üzerine etkileri değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Septoplasti uygulanan ve bu çalışmaya dâhil edilen 97 hastanın 35'ine 3 gün silikon tampon, 35'ine 7 gün silikon tampon, 27'sine ise 3 gün polivinil asetat burun tamponu uygulandı. Hastaların tamamı, burun tamponları çıkarıldıktan sonra “Burun Tamponu Anketi” ni tamamladılar. Burun tamponlarının çıkarılmasından 1 hafta, 1 ay ve 3 ay sonraki muayenelerde hematom, ödem, sineşi, perforasyon, kabuklanma ve erken/geç kanama varlığı kaydedildi. Bulgular: Kabuklanma, polivinil asetat burun tamponu grubunda silikon tampon grubuna göre daha yaygındı (p<0,05). Silikon tampon grubunun burun tamponu anket değerleri, polivinil asetat burun tamponu grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Sonuç: Silikon burun tamponları, nazal cerrahi için uygun, hasta için konforlu ve düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Silikon burun tamponlarının 3 veya 7 gün boyunca kullanılması, hasta konforu açısından önemli bir fark yaratmamaktadır.