ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS, INPUT / OUTPUT CURVES.
DISTORTION PRODUCT OTOAKUSTİK EMİSYONLAR (UYARI/CEVAP EĞRİLERİ)
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2- 140-142
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Otoacoustic emissions are low level acoustic signals generated by the cochlea. They are divided into two main groups as Spontaneous and Evoked otoacoustic emissions. Otoacoustic emissions have a vast application field as cochlear screening of the neonates, the deleterious effects of ototoxic drugs, detrimental effects of noise on cochlea, sound conditioning of cochlea against sound trauma. The source of the otoacoustic emissions is the sound generated by the hearing process in the cochlea, which is reflected to the ear drum by the ossicles. In this study distortion product otoacoustic emission growth responses are analyzed in 20 guinea pigs.
ÖZET
Otoakustik emisyonlar iç kulak tarafından üretilen düşük şiddetteki akustik sinyallerdir. Otoakustik emisyonlar iki ana grupta toplanırlar: Spontan ve Uyarılmış otoakustik emisyonlar. Temeli, cochleada işitmeyi sağlayan duysal işlemlerin kulak zarına akseden titreşimlerinin kaydedilmesine dayanan otoakustik emisyonların yeni doğanların cochlear patolojilerinin erken tespitinden, cochleo toksik ilaçların etkilerine, gürültünün cochleadaki etkilerinden, kulağın ses travmasına karşı immünizasyonuna kadar yayılan geniş bir uygulama sahası bulunmaktadır. Bu çalışmada 20 guinea pig\'in distortion product otoakustik emisyon cevapları incelenmiştir.