ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

EVALUATION OF T4-T8 LYMPHOCITE SUBGROUPS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS
ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA T4, T8 LENFOSİT SUBGRUPLARıNıN DEĞERLENDİRİLMESİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 64-69
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The characteristics of T lymphocyte subgroups and save total IgE reasons of 30 patient who suffer from allergic rhinitis have compraised with control group\' characteristics and reason. The percent of patient\'s group T lymphocyte found less than control group and B lymphocyte of patient group found high then control group. Patient\'s group T4 cell percent increases regarding to control group (P>0.05) and T8 found low than control group (P<0.05). The rate of T4/T8 in patient\'s group was high than control group (P<0.05). Total IgE level in patients group going along high regarding to control group but we could not found correlation between this level and T4-T8 relation invitro evaluation of their therapy.
ÖZET
Allerjik Rinit\'li 30 hastanın T lenfosit subgrublarının özellikleri ve serum Total ig E sonuçları kontrol grubundakiler ile karşılaştırmalı olarak incelendi. Allerjik rinit\'li grubun T lenfosit % \'si kontrol grubuna göre düşük, B lenfosit % \'si ise yüksek bulundu. T4 hücre % \'si kontrol grubuna göre artmıştı (P>0.05). T8 ise düşüktü (P<0.05). T4/T8 oranı ise kontrol grubuna göre yüksek idi (P<0.05). Total Ig E seviyesi kontrol grubuna göre yüksek seyretti (P<0.05). Fakat bu seviye ile T4-T8 ilişkisi arasında korelasyon bulunamadı.