ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Surgical Decompression for Infraorbital Nerve Hyperaesthesia
İnfraorbital Sinir Hiperestezisinde Cerrahi Dekompresyon
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):117-9, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Although posttraumatic facial pain involving the infraorbital nerve distribution has been a well-known entity, persistent infraorbital nerve hyperaesthesia found rarely in the literature. Hyperaesthesia of the infraorbital nerve can develop due to infraorbital nerve compression secondary to traumatic orbital floor fracture associated with blunt orbital trauma. Infraorbital nerve hyperaesthesia occuring due to traumatic orbital floor fracture should be regarded as an indication for surgical infraorbital nerve decompresion. A case of infraorbital nerve hyperaesthesia was reported starting after a fall a ladder four months ago.This 38-year-old woman had pain and hyperaesthesia of the infraorbital nerve distribution did not respond to medical treatment. Rapid and complete resolution of the hyperaesthesia was attained following surgical decompression of the infraorbital nerve.
ÖZET
İnfraorbital sinir dağılım alanını içine alan posttravmatik yüz ağrıları iyi bilinen bir antite olmasına rağmen, literatürde persistan infraorbital sinir hiperestezisine nadir olarak rastlanmaktadır. Künt orbital yaralanma sonrası orbita tabanı kırıklarıyla ilişkili olarak infraorbital sinir sıkışmasına bağlı hiperestezi gelişebilir. Travmaya bağlı orbital taban kırıklarında oluşan infraorbital sinir hiperestezisi infraorbital sinirin cerrahi dekompresyon endikasyonarından biri olarak görülmelidir. Bu yazıda merdivenden düşme ile başlayan ve 4 aydır devam eden sağ infraorbital sinir dağılım alanında medikal tedaviye yanıt vermeyen şiddetli derecede ağrı ve hassasiyet olan 38 yaşındaki kadın hasta sunuldu. İnfraorbital sinirin cerrahi olarak dekompresyonu sonrası hastanın şikayetlerinde tam ve hızlı bir iyileşme görüldü.