ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

INTRANASAL PLEOMORPHIC ADENOMA
BURUNDA PLEOMORFİK ADENOM
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: l, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A 43 years old female patient with the complaint of nasal obstruction was operated with Denker operation whom her fine needle aspiration biopsy was as pleomorphic adenoma preoperatively and confirmed with post operative histopathologic examination. Since the lateral nasal wall pleomorphic adenomas are very rare it is thought that the case has an interesting location for this kind of tumor so presented here with the review of literature.
ÖZET
Burun tıkanıklığı ile gelen 43 yaşındaki bir bayan hastanın yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi benigrı mikst tümör olarak gelmesi sonucunda hastaya Denker operasyonu uygulanmış ve tanı postoperatif histopatolojik inceleme ile doğrulanmıştır. Burun lateral duvarından gelişen mikst tümörlerin nadir olması nedeniyle olgunun ilginç olduğu düşünülmüş ve literatür taramasıyla sunulmuştur.