ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

KAROTİD SİNÜS DENERVASYONUNUN PASTOPERATİF KAN BASıNCı ÜZERİNE ETKİLERİ
DENERVATION OF THE CAROTID SINUS ON THE POST-OPERATIVE BLOOD PRESSURE
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 : 26-29, 1995
ÖZET
Kliniğimizde baş-boyun kanseri nedeniyle boyan diseksiyonu uygulanan hastalarda, karotid sinüsün lokal anestezik infıltrasyonu ile deneme edilmesinin, postoperatif dönemde kan basıncı üzerine etkileri araştırılarak ilgili literatürün ışığı altında konu. tartışılmıştır.
ABSTRACT
In the head and neck cancer patients who underwent radical neck dissection, the influence of the denervation with the infiltration of local anaesthetics of the carotid sinus on blood pressure of the patients in the post operative period was investigated and compared with the literature.