ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

Coronaviruses
Koronavirüsler
Received Date : 01 Jun 2020
Accepted Date : 05 Jun 2020
Available Online : 15 Jun 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76960 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(Suppl):S1-S5
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Coronaviruses are enveloped RNA viruses which are a family within the Nidovirales order. The most recent common ancestor of coronaviruses existed 10,000 years ago, but the recognition of these viruses was possible in the 1930s, and the infections they caused in humans could only be identified in the 1960s. Coronaviruses were largely known for their infections in animals and supposed to be related with mild respiratory infections in humans. The scientific opinion about coronaviruses have radically changed with the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) outbreak in 2002. In the following period, several new strains have been identified and new outbreaks have occurred, such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and the ongoing pandemic of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). SARS and MERS caused severe respiratory tract infections that yielded severe morbidity and progressed with high mortality rates. However, the ongoing COVID-19 outbreak has turned into a pandemic unprecedented in any coronavirus outbreaks and has infected more people than ever before, leading to the deaths of hundreds of thousands of people until to date. The abilitiy of coronaviruses to cross species and their recombination capability have led to the emergence of new strains in the past. In the upcoming period, it is necessary to take measures for possible infections and outbreaks due to existing strains and new strains which may emerge from them.
ÖZET
Koronavirüsler, Nidovirales takımında yer alan bir zarflı ribo nükleik asit (RNA) virüs ailesidir. En son ortak atalarının 10.000 yıl öncesine dayandığı bilinen bu virüslerin tanınması 1930’lu yıllarda mümkün olmuş, insanlarda yol açtıkları enfeksiyonlar ise ancak 1960’lı yıllarda tanımlanabilmiştir. Büyük oranda hayvanlarda yaptıkları enfeksiyonlarla tanınan, insanlarda ise hafif seyirli soğuk algınlığı ile ilişkilendirilen koronavirüslere, bilim dünyasının bakışı 2002 yılındaki Şiddetli Akut Solunum Sendromu [Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)] salgını ile kökten değişmiştir. Takip eden dönemde birçok yeni tür saptanmış, Orta Doğu Solunum Sendromu [Middle East respiratory syndrome (MERS)] ve halen yaşamakta olduğumuz Koronavirüs Hastalığı-2019 [Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)] gibi yeni salgınlar gerçekleşmiştir. SARS ve MERS ağır solunum yolu enfeksiyonuna yol açarak ciddi morbidite oluşturmuş ve yüksek mortalite oranları ile seyretmiştir. Fakat devam etmekte olan COVID-19 salgını daha önce hiçbir koronavirüs salgınında görülmemiş şekilde bir pandemiye dönüşmüş ve önceki salgınlarla kıyaslanamayacak kadar fazla insanı enfekte ederek, tanımlandığı günden bugüne yüz binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Türler arası geçiş gösterebilmesi ve rekombinasyon yetenekleri sayesinde oluşan yeni tür koronavirüslerin saptanması, önümüzdeki dönemde mevcut suşlar ve onlardan türeyecek muhtemel yeni tip virüslere bağlı enfeksiyonlar ve salgınlar için önlem alınmasını gerektirmektedir.