ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARıN KARŞıLAŞTıRıLMASı
COMPARASION OF THE RADIOLOGIC AND SURGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 :12-16, 1995
ÖZET
Bu çalışmada kronik maksiller sinüzitti 40 hastanın 57 sinüsü ameliyat edilmiştir. Ameliyat, öncesi elde edilen direk radyoloji ve CT bulguları ile ameliyat esnasındaki bulgular karşılaştırılmıştır. Kronik sinüzitlerde radyolojik incelemelerin tanı değeri tartışılmıştır.
ABSTRACT
In this study 57 sinus of 40 patients with chronic sinusitis were operated. Preoperative direct radiologic and CT findings were compared with the findings during the operation. he diagnostic value of the radiologic findings in chronic sinusitis were discussed.