ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Lingual Abscess in a Young, Healthy Woman Patient
Genç, Sağlıklı, Kadın Hastada Dil Apsesi
Received Date : 18 Jan 2021
Accepted Date : 23 Feb 2021
Available Online : 17 Mar 2021
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81363 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(3):241-4
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A lingual abscess is a rare, life-threatening disease. It may present with non-specific symptoms such as respiratory distress, odynophagia, dysphagia, and pain. Lingual abscesses may occur due to idiopathic, local trauma, foreign bodies, and surgical trauma. However, although it is rare, it may occur without any known risk factors, as in our case. Radiological evaluation (especially computed tomography and magnetic resonance imaging) plays a key role in the diagnosis of the disease. Treatment mainly focuses on airway securing, appropriate antibiotic usage, and drainage. A case report of a 30-yearold patient who did not have additional risk factors and was referred to us with odynophagia was presented.
ÖZET
Lingual apse, nadir görülen yaşamı tehdit edebilen bir hastalıktır. Solunum güçlüğü, odinofaji, disfaji, ağrı gibi spesifik olmayan semptomlarla ortaya çıkabilir. İdiyopatik veya lokal travmaya, yabancı cisimlere ve cerrahi travmaya bağlı olabilir. Ancak nadir de olsa, sunduğumuz olgumuzda da olduğu gibi bilinen herhangi bir risk faktörü olmadan da ortaya çıkabilir. Radyolojik değerlendirme (özellikle bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme), hastalığın tanısının konmasında kilit rol oynar. Lokalizasyon, havayolunun durumu ve olası derin boyun enfeksiyon bulguları hakkında bilgi verir. Tedavi, esas olarak havayolunun güvenceye alınması, uygun antibiyotik kullanımı ve drenajdır. Otuz yaşında, ek risk faktörleri olmayan ve odinofaji nedeniyle tarafımıza sevk edilen hastanın, olgu sunumu yapıldı.