ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Maxillary Sinus Mucocele: Report of a Case
Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 11 (2): 77-80, 2003
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The maxillary sinus mucocele is a rare condition and it usually presents clinically as a benign tumor. Mucoceles of the paranasal sinuses most commonly occur in the frontal or anterior ethmoidal sinuses. Chronic sinus inflammation and allergic disease are common causes of paranasal mucoceles. Aggressive mucoceles may erode the surrounding walls of the sinus; because of this, they must be differentiated from the carcinomas. Large maxillary sinus mucoceles causing bone destruction are extremely rare in patients who have no previous history of nasal or sinus surgery. The computed tomography scan was essential for delineating the extent of the lesion and aiding in the preoperative diagnosis. The treatment of maxillary sinus mucoceles is surgical. The traditional surgical method is Caldwell-Luc. The endoscopic approach to the treatment of maxillary sinus mucoceles is associated with a low rate of recurrence and without complications. In this study a case of a large maxillary sinus mucocele presenting with facial asymmetry was presented. The pathogenesis, clinical features and radiological aspects of this entity are reviewed.
ÖZET
Maksiller sinüs mukoseli genellikle nadir görülen ve klinik olarak benign seyreden bir tümördür. Paranazal sinüs mukoselleri en sık frontal veya ön etmoid sinüsleri tutarlar. Kronik sinüs enflamasyonu ve alerjik hastalıklar çoğunlukla paranazal sinüs mukoselleri olusumuna neden olur. Agresif mukoseller sinüs duvarını erode edebilirler. Bu nedenle karsinomalardan ayırt edilmeleri gerekmektedir. Kemik dekstrüksiyonuna yol açan dev maksiller sinüs mukoselleri daha önce nazal veya sinüs cerrahisi geçirmemis hastalarda çok nadirdir. Lezyonun sınırlarının belirlenmesinde ve preoperatif tanıda bilgisayarlı tomografi gereklidir. Maksiller sinüs mukosellerinin tedavisi cerrahidir. Geleneksel cerrahi girisim Caldwell-Luc operasyonudur. Maksiller sinüs mukoselinin endoskopik yaklasımla tedavisinde rekürrens ve komplikasyon olusma ihtimali oldukça düsüktür. Bu çalısmada fasial asimetrili büyük maksiller mukosele sahip bir olgu sunulmustur. Olgu patogenezi, klinik özelliği ve radyolojik bulguları esliğinde gözden geçirilmistir.