ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

MEDICAL TREATMENT FOR VERTIGO
VERTİGODA MEDİKAL TEDAVİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 59-61
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The diagnosis and the treatment of the diseases that causes vertigo are still controversial subjects of\' Ear, Nose and Throat literature. A review of the medical treatment of vertigo, questioning its rational and the available medical agents in our country with their costs are presented.
ÖZET
Vertigo Kulak Burun Boğaz disiplininde son yıllardaki önemli teknik ilerlemelere rağmen gerek neden olan hastalıklarını tanısı, gerek tedavisi üzerinde yüz güldürücü sonuçlar alınamayan bir patolojidir. Tedavisinde sempto-molojik olarak değişik ilaçların kullanıldığı vertigonun medikal tedavisinin anlamlılığını araştıran ve yurdumuzdaki mevcut ilaçtan ve tedavi masraflarını da içeren bir derleme sunulmuştur.