ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


DERLEMELER

MENİERE HASTALıĞı TEDAVİSİNDE YENİ GÖRÜŞLER
NEW INSIGHT IN THE TREATMENT OF MENIERE\'S DISEASE
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (2) : 150 -156
ÖZET
Meniere Hastalığı iç kulağı tutan, progresif seyirli bir hastalıktır. Saatlerden dakikalara kadar sürebilen venigo atakları, fluktuan işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, çınlama en önemli semptomlardır. İşitme kaybı başlangıçta düşük frekansları tutarken, hastalığın ilerlemesiyle yüksek frekanslar da buna dahil olur. Meniere Hastalığı erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Hastalarda speech discrimination (SD) skoru %50\'lere düşmüştür. Kalorik testte kanal parezisi tespit edilir. Bu makalede, Meniere. Hastalığı etyolojisi ve hastalık hakkındaki yeni görüşlerle birlikte sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
In Meniere Disease is a progressive inner ear disease. Vertigo attacks lasting from minutes to hours with a fluctuant sensorial hearing loss, fullness in the ear and tinnitus are the main symptoms. At the beginning, the hearing loss is in the low frequencies and later during the progression of the disease, it affects the higher frequencies. It affects men more than women. Speech discrimination is low and there is canal paresthesia in the caloric tests. Here, Meniere\'s Disease is presented with a special emphasis to etiology and new insight about the disease. A review of literature is also given.