ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

METASTATIC MALIGNANCIES OF PAROTID GLAND
PAROTİS BEZİNİN METASTATİK TÜMÖRLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2): 131 - 134
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Metastatic tumors of the parotid gland are rarely seen. Great majority of them arise from primary tumors of the head and neck region.In this study, primary lesion localizations, histopathologic diagnosis and managements of 10 cases with parotid gland metastatic tumor were discussed.
ÖZET
Parotis bezinin metastatik tümörleri çok nadir görülürler. Büyük çoğunluğu baş boyun bölgesi primer tümörlerinden kaynaklanırlar. Bu çalışmada parotis bezinde metastatik tümör tespit edilen 10 olgunun primer lezyon lokalizasyonlan, histopatolojik tanıları, uygulanan tedavileri tartışıldı.