ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Multiple and Bilateral Frontal Sinus Osteomas: Case Report
Bilateral Yerleşimli Multipl Frontal Sinüs Osteomu: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 22 (2):44-7, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Osteomas are benign, well-differentiated osteogenic neoplasms, and they are composed of mature bone tissue. Frontal sinus is the most frequently involved site, followed by ethmoid, maxillary, and sphenoid sinuses, respectively.A58-year-old male patient applied to our clinic with headache, and there were two osteomas settled in the right and left frontal sinuses on paranasal sinus computerized tomography (CT). Paranasal sinus CT demonstrated two separate osteomas in the right and left frontal sinuses. Frontal sinus osteomas were excised bilaterally via osteoplastic approach. In this article, we report a case of bilateral frontal sinus osteomas which has not been presented in English literature before.
ÖZET
Osteomlar benign, iyi diferansiye matür kemik dokusundan oluşan osteojenik neoplazilerdir. Paranazal sinüs osteomları genellikle frontal sinüste görülmelerine rağmen diğer sinüslerde de rastlanabilir. Baş ağrısı şikayeti ile başvuran 58 yaşında erkek hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde sol ve sağ frontal sinüsünde iki adet osteom görüldü. Osteoplastik flep yaklaşımı ile frontal sinüsteki bilateral yerleşimli osteomlar eksize edildi. Bu yazıda daha önce ingilizce literatürde bildirilmemiş bilateral frontal sinüs osteomu olgusu güncel literatür eşliğinde sunulmuş ve tartışılmıştır.