ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

MUSCLE TENSION DYSPHONIAS
KAS GERİLİM DİSFONİLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2-162 -167
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In Muscle tension dysphonias are functional voice disorders characterized with misuse and incoordination of oropharyngolaryngeal muscles which play a major role in voice production. Psychological factors are also very important in etiology. In this study, the study, the diagnostic and therapeutic features of 32 patients with muscle tension dysphonia were evaluated.
ÖZET
Kas Gerilim Disfonileri; ses oluşumunda rol oynayan orofarengolarengeal kasların koordinasyon eksikliği ve hatalı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyonel ses bozukluklarıdır. Etyolojide psikolojik nedenler de söz konusudur. Bu çalışmada kas gerilim disfonisi tespit edilen 32 hastada tanı ve tedavi sonuçları değerlendirildi.