ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Nasal Schwannoma: Case Report
Nazal Schwannom: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 11 (2):73-76, 2003
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Schwann cell tumors are common eoplasms arising from the neural sheath of cranial, autonomic, or peripheral nerves. We resent a case of nasal schwannoma that we perated using FESS techniques, rediagnosis of which was nasal polipozis and we describe the clinical presentation, differential diagnosis and therapy of the aranasal sinus and nasal cavity hwannomas.
ÖZET
Schwann hücresi tümörleri; kraniyal, otonomik veya periferik sinir kılıflarından kaynaklanan sık karsılasılan neoplazmlardır. Nazal polip ön tanısı ile FES (fonksiyonel endoskopik sinüs)cerrahisi uyguladığımız bir vakayı sunuyor, paranazal sinüsler ve nazal kavite schwannomlarının klinik prezentasyonunu, ayırıcı tanısını ve tedavisini anlatıyoruz.