ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Nasal Extranodal Natural Killer/ T-Cell Lymphoma: A Case Report
Nazal Ekstranodal Naturel Killer/ T-Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):125-8, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nasal type extranodal NK/T-cell lymphoma (ENKTCL), previously known as lethal midline granuloma is a rare type of lymphoma that typically causes destruction of the midface. The lesion usually arises in the nasal cavity, and presenting symptoms often include nasal obstruction, rhinorrhea, epistaxis, and ulcer of the palate. A 52-year-old man presented with a 6-month history of nasal obstruction and ulcer of the palate. Physical examination revealed ulcer of the hard palate and mass in the nasal cavity. Biopsies were performed from the nasal cavity and palatal region were resulted as ENKTCL. Radiotherapy and chemotherapy were performed and the patient was called follow-up.
ÖZET
Nazal ekstranodal tip NK/T-hücreli lenfoma (ENKTHL), önceleri letal midline lenfoma olarak bilinen, tipik olarak yüz orta hat yapılarında destrüksüyona neden olan nadir bir lenfoma türüdür. Lezyon sıklıkla nazal kavitede kitle olarak başlar ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması ve damakta ülser yakınmalarına neden olur. Bu olgu sunumunda 6 aydır burun tıkanıklığı ve damakta yara yakınması olan 52 yaşında erkek hasta değerlendirildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sert damakta ülsere lezyonu ve nazal kaviteyi dolduran kitlesi mevcut idi. Nazal kaviteden ve sert damaktaki lezyondan alınan biyopsi sonucu ENKTHL olarak raporlandı. Hastaya radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulandı ve takibe alındı.