ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

NAZAL POLİP
NASAL POLYP
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 260 - 261
ÖZET
Nazal polipler çok uzun zamandan beri bilinmesine rağmen etiyolojileri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tedavi yöntemleri ise farklılık göstermektedir. Bu makalede nazal polipler, tanı ve tedavileri hakkında bilgi verilmiştir.
ABSTRACT
Although nasal polyps arc know for a long tine. the etiology of them are still obscure. In this article nasal polyps, the diagnosis and treatment of nasal polyps are mentioned.