ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Nazofarenks, Larenks ve Trakea Amiloidozu
Nasopharyngeal, Laryngeal and Tracheal Amyloidosis
Received Date : 06 Feb 2019
Accepted Date : 03 May 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-65384 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):80-4
ÖZET
Amiloidoz; ekstraselüler fibriler protein depozitlerinin anormal birikimiyle karakterize, nadir, idiyopatik bir hastalıktır. Amiloidoz; kalıtsal/kazanılmış, lokalize/sistemik, potansiyel ölümcül/ rastlantısal bir hastalık olarak karşımıza çıkabilmektedir. Lokalize amiloidozun en sık görüldüğü yerler akciğerler ve larenkstir. Amiloidoz, larenkste nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, boğazda ses kısıklığı ve yabancı cisim hissi şikâyetleri ile kliniğimize başvuran ve nazofarenks, larenks ve trakea amiloidozu tanısı alan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Amyloidosis is a rare, idiopathic disease and is characterised by the accumulation of anormal extracellular protein. Amyloidosis can be hereditary or acquired, localised or systemic and potentially lethal or appear as an incidental sign. Localised amyloidosis mostly occurs in the larynx and lungs. Amyloidosis is rarely seen in the larynx. In this article, We present a patient who applied to our clinic with symptoms of hoarseness and foreign body sensation in the throat and diagnosed with nasopharyngeal, laryngeal and tracheal amyloidosis.