ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

OUR TYMPANOPLASTY RESULTS
TİMPANOPLASTİ SONUÇLARıMıZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 :2-134-137
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Forty four cases who underwent tympanoplasty between 1989-1992 and 48 cases operated between 1993-1995 using a different surgical approach are compared. in both groups temporal fascia autografts were used. The earlier method consisted of the vascular strip interfacing with the onlaid graft, whereas the later technique required en bloc lateralization of the canal skin and total removal of the membranic remnants, after which a large, pre-moulded graft is placed and the tubular canal .skin is interfaced to the graft as a glove finger. Both the graft and the skin flap-graft interface are thoroughly glued in place with tissue collagen adhesive. Graft take rates and hearing improvements are compared in the two groups.
ÖZET
1989-1992 yılları arasında Eyüp SSK Hastanesinde timpanoplasti operasyonu uygulanan 44 olgu ile 1993-1995 yılları arasında yaptığımız 48 timpanoplasti olgusu karalaştırılmıştır, iki olgu grubunda da greft olarak temporal fasya ve intact canal wall tekniği kullanılmıştır. Birinci grupta vasküler strip, ikinci grupta tüm kanal derisinin annulus üzerindeki zar kalıntılarıyla birlikte, annulus yerinde bırakılarak, dışarıya alınması biçimindeki Devranoğlu ve ark. tarafından bildirilen AMİNO tekniği kullanılmıştır. Temporal fasya grefti daha geniş olarak dış kulak yolunun bir kısmını kaplayacak farzda yerleştirilmiş ve Tisseel® le yapıştırılmıştır. Dış kulak yolu derisi greft in üzerine (lateraline) yerleştirildikten sonra gene Tisseel ®\'le grefte yapıştırılmıştır. Daha sonra steroidli ve antimikrobiyal pomad emdirilmiş süngerle desteklenen Primapore® tampon DKY\'na yerleştirilmiştir. Her iki grupta greft in tutması ve işitme karşılaştırılmıştır.