ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


DERLEMELER

PARANAZAL SİNÜSLERİN ENDOSKOPİK ANATOMİSİ
ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE PARANASAL SINUSES
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 46-49
ÖZET
Son yıllarda yaygın olarak klinik uygulama sahasına giren fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) paranazal sinüslerin endoskopik anatomisinin ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirmektedir. Bu yazıda paranazal sinüslerin, özellikle orta mea ve osteomeatal kompleksin endoskopik anatomisi gözden geçirilmiş ve ilgili anatomik terimler sunulmuştur.
ABSTRACT
Functional endoscopic sinus surgery (FESS) has been recently popularized all over the world. Thrugh knowledge of endoscopic anatomy of the paranasal sinuses (PNS) is a vital concern of this topic. In this paper endoscopic anatomy of the PNS was outlined and related anatomic terms presented.