ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

PATHOLOGIC FINDINGS ON PARANASAL SINUS COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE CHILDREN
ÇOCUKLARıN PARANAZAL SINÜS BILGISAYARLı TOMOGRAFILERINDE
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 125-128, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
For the optimum therapy of the sinus disease of the children, the sinuses should be investigated with appropriate radiological methods and the etiology should be tried to determine. A total of 36 children with physical examination suggesting chronic sinusitis were included in this study between September 1999 and July 2001. Computed tomographic scans of the paranasal sinuses were performed on the coronal plane. Each sinus was evaluated separetely (72 sides ). While mucosal pathology and bony anomalies were detected solely on 7 and 3 patients respectively, combination of these forms were determined on the others. Ethmoid, frontal and sphenoid mucosal pathology associated with maxillary sinus disease were determined on 3,1,4 patients respectively. Pansinusitis were found on 10 children. Hence, we concluded that, to diagnose the chronic sinusitis on its early phasesand to determine the etiology of the disease in children, computed tomographic scans of the paranasal sinuses should be performed.
ÖZET
Çocukların sinüs hastalıklarında optimum tedavi için, sinüsler uygun radyolojik yöntemlerle incelenmeli ve etyolojik neden ortaya konmaya çalışılmalıdır. Eylül 1999-Temmuz 2001 tarihleri arasında Fakültemiz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi polikliniğinde anamnez ve muayene sonucunda kronik sinüzit tanısı alan 36 çocuk bu çalışmaya alınmıştır. Olguların koronal planda paranazal sinüs bilgisayarlıtomografi (PNS-BT)’leri çekilmiştir. Tomografik kesitlerin yorumlanmasında tüm sinüsl er iki ayrı taraf olarak kabul edilmiş (72 taraf), hem kemik doku anomalileri, hem de yumuşak doku patolojileri değerlendirilmiştir. Olguların 7’sinde sadece mukozal patoloji ve 3’ünde ise sadece kemik yapı anomalisi görülürken, diğer tüm BT kesitlerinde kemik yapı anomali ve yumuşak doku patolojilerinin birlikte seyrettiği tespit edilmiştir. Maksiller sinüs hastalığına eşlik eden 3 etmoid, bir frontal ve 4 sfenoid sinüsde mukozal patoloji izlenirken, 10 olguda pansinüzit saptanmıştır. Sonuç olarak, kronik sinüzit ön tanısı konan çocuklarda erken tanı konulması ve etyolojinin belirlenmesi amacıyla PNS-BT çekilmesinin faydalı olacağı gözlenmiştir.