ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

Postaüriküler Bölgenin Dev Trikilemmal Kisti: Olgu Sunumu
Giant Trichilemmal Cyst of the Postauricular Region: A Case Report
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):70-3, 2009
ÖZET
Trikilemmal kistler (pilar kistler), kıl follikülünün dış kök kılıfından (trichilemma) kaynaklanan kistlerdir. En sık orta yaştaki kadınlarda ve %90’ı skalpte görülür. Bu kistler sıklıkla otozomal dominant kalıtım paterni gösteren soliter, düzgün yüzeyli, mobil kistlerdir. Proliferatif tipi olan proliferatif trikilemmal kist genellikle trikilemmal kistin, travma ve/veya inflamasyonu sonucu gelişir. Trikilemmal kistler benign olarak düşünülmesine rağmen proliferatif trikilemmal kistler lokal agresif davranış gösterebilir. Bu olgu nadir görülen postaüriküler yerleşimi ve 35 yıllık süreçte ulaştığı dev boyutları nedeniyle sunuldu. Ayrıca, benzer klinik ve histopatolojik özelliklere sahip epidermoid kist, trikilemmal kist ve malignleşme potansiyeli olan proliferatif trikilemmal kistin ayırıcı tanısı yapılmıştır.
ABSTRACT
Trichilemmal cyst or pilar cyst arises from the outer root sheath (trichilemma) of the hair follicle. Ninety percent of trichilemmal cysts occur on the scalp in middle –aged women. They are solitary, smooth, mobile cysts, showing autosomal dominant inheritance pattern. Proliferating trichilemmal cyst usually arises from a preexisting trichilemmal cyst subsequent to trauma or inflammation. Trichilemmal cysts are benign tumors while proliferating trichilemmal cyst may exhibit local aggressive behavior. We discussed our patient for her huge tumor growing slowly in thirty five years and for its uncommon localization at postauricular area. In addition, we discussed differential diagnosis of epidermoid cyst, trichilemmal cyst and proliferating trichilemmal cyst which has malignant potential.