ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Posterior Cervical Giant Lipoma: Case Report
Posterior Servikal Dev Lipom: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 14 (1-2-3): 87-89, 2006
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Lipomas are one of the most common benign mesenchimal tumours in human body. They may rarely become giant masses due to their asymptomatic nature. Althogh the lipomas may appear in all parts of the body, giant lipomas are rarely seen in the cervical region. Differential diagnosis includes many malignant and benign tumors. Total surgical excision is the preferred treatment modality. In this case report, we report a 48 years old male with a giant neck mass with a diameter of 11 cm and diagnosed as lipoma after its removal and histopathological examination, and reviewed the literature.
ÖZET
Lipomlar insan vücudunda en sık karsımıza çıkan benign mezensimal tümörlerdir. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren- de olsa dev boyutlara ulasabilirler. Tüm vücut lokalizasyonunda görülebilmelerine rağmen servikal bölgede dev lipomlara daha nadir rastlanmaktadır. Ayırıcı tanıda birçok benign ve malign tümöral yapı ile karısabilmesine rağmen tedavide total cerrahi eksizyon yeterlidir. Biz bu vaka takdimimizde boyunda yaklasık 11 cm boyutlarında dev kitle sikayeti ile basvuran ve eksizyon sonucu patolojik incelemede lipom olarak değerlendirilen 48 yasında erkek hasta literatür esliğinde sunduk.