ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Recurrent Respiratory Papillomatosis: A Case Report
Rekürren Respiratuar Papillomatozis: Bir Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi, 14 (1-2-3): 58-62, 2006
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is a disease that had a difficultly in its therapy. Hoarseness, airway obstruction and risk of malignant transformation are its important clinical characteristics. Surgical excision is the mainstay of therapy. Severaladjuvant therapies have been used in the 25% of RRP patients. Because of a 79 year old woman, we discussed RRP which was not a frequently mentioned disease in the Turkish literature.
ÖZET
Rekürren respiratuar papillomatozis (RRP), tedavisinde güçlükler çekilen bir hastalıktır. Ses kısıklığı, hava yolu tıkanması, malign dönüsüm tehlikesi önemli klinik özelikleridir. Cerrahi çıkarım tedavinin temelidir. RRP olgularının %25’inde çesitli adjuvan tedaviler kullanılmıstır. Biz 79 yasında bir kadın olgu nedeni ile Türkçe literatürde sık değinilmeyen RRP hastalığını çok yönlü olarak ele aldık.