ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

RHINOLITHIASIS
RINOLITHIASIS
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 93-96, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Rhinolith is a calcified benign object placed in the nose. It may be seen as a radiopaque object in the nasal cavity on plain radiographs. A history of unilateral nasal obstruction and foul smelling discharge is common but not always present. In this study five cases are presented and discussed.
ÖZET
Rinolit nasal kavitedeki kalsifiye benign kitleler olup düz radyogramlarda nazal kavitedeki bu kalsifik görüntü tanıya götürücüdür. Genellikle hastalarda tek taraflı burun tıkanıklığı ve kötü kokulu akıntı öyküsü mevcutken bazen de hastalar asemptomatik olabilir. Bu çalışmada kliniğimizde takibi yapılan beş vaka literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.