ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

RİNİT TEDAVİSİNDE SİSTEMİK KORTİKOSTEROİD KULLANıMı
THE USE OF SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS IN THE TREATMENT OF RHINITIS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 254 - 255
ÖZET
Sistemik steroidler, rinitlerin tüm şekillerinde etkili ilaçlardır. Allerjik ve vazomotor rinitlerde, semptomlar konservatif tedavilerle düzelmezse, kısa süreli steroid kalanımı oldukça yararlı olmaktadır. Sistemik kortikosteroidlerin yan etkileri fazla olduğu için, kullanma endikasyonu kısıtlanmak ve ancak çok ciddi rinitlerde kullanılmalıdır.
ABSTRACT
Systemic corticosteroids ore effective in all kinds of rhinitis. Short term administration of systemic corticosteroids may be very use full when the symptoms of allergic or vasomotor rhinitis cannot be controlled by a more conservative treatment Because of side effects of systemic corticosteroids. indication for ııse should be limited to severe cases of rhinitis.