ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

SEPTIC CAVERNOUS SINUS THROMBOSIS
SEPTİK KAVERNÖZ SİNÜS TROMBOZU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:151-154, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cavernous sinus thrombophlebitis is a rare, serious, life-threatening condition which usually results from midfacial skin infections. In the preantibiotic era mortality rate was %80. Today, inspite of an early diagnosis of the condition and prompt initiation of parenteral antibiotics, mortalitiy rates stil remains %30. Sphenoid sinusitis is known a rare disease, but with the use of CT in diagnosis of paranasal sinus infections, it is understood that sphenoid sinusitis is one of the important factors in the aetiology of cavernous sinus thrombophlebitis besides midfacial infections. In this paper a case of sphenoid sinusitis and concurrent cavernous sinus thrombophlebitis who is operated by endoscopic approach to sphenoid sinus and parenteral antibiotic therapy is presented with reference to the literature.
ÖZET
Kavernöz sinüs tromboflebiti genellikle yüzün orta bölümünün enfeksiyonları sonucu oluşan nadir bir durumdur ue mortalite oranı yüksektir. Antibiyotiklerin, yaygın olarak kullanıma girmediği dönemlerde mortalite oranı %80 idi. Günümüzde erken tanı ve uygun antibiyotik kullanımına rağmen mortalite oranı halen %3O civarındadır. Sfenoid sinüzit kavernöz sinüs tromboflebiti etiolojisinde önceleri nadiren bahsediliyordu. Son yıllarda CTnin. kullanıma girmesi ile sfenoid sinüzit daha çok tanınmaya başlamıştır. Kavernöz sinüs tromboflebiti olgularında etiolojide yüzün orta bölümü enfeksiyonlarından sonra en sık sorumlu hastalık olduğu anlaşılmıştır. Bu makalede kliniğimizde sfenoid sinüzit ve kavernöz sinüs tromboflebiti nedeniyle intranazal endoskopik sinüs cerrahisi ve medikal tedavi uygulanan bir hasta sunuldu ve literatür gözden geçirildi.