ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Invasive Aspergillosis in Sphenoid Sinus: Case Report
Sfenoid Sinüste İzole İnvaziv Aspergillozis: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):120-4, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Isolated sphenoid sinus disease is a relatively uncommon entity that can result in serious sequelae if diagnosis and treatment are inappropriately delayed. This is a direct consequence of the critical anatomic relationships, given its proximity to important neurovascular structures. Isolated sphenoid sinus diseases are rarely reported due to various reasons such as nonspecific admittance symptoms, wide-spread use of systemic antibiotics, localization of the sinus that leads to difficulties in physical examination and limited significance of conventional imaging modalities such as plain x-rays in diagnosis. Sphenoid sinus disease must be kept in mind in patients that have neurologic symptoms such as headache or sudden loss in visual acuity and normal rhinologic examination findings. Invasive aspergillosis originating in the sphenoid sinus is also rare and mostly occurs in immunocompromised patients with poor outcomes. We present a well treated case of invasive A. fumigatus uniquely involving the sphenoidal sinus.
ÖZET
İzole sfenoid sinüs hastalıkları, az rastlanmakla birlikte sfenoid sinüsün önemli nörovasküler yapılarla olan yakın anatomik ilişkisi nedeniyle ciddi sorunlara yol açabilen hastalıklardır. Başvuru semptomlarının genellikle nonspesifik olması, antibiyotik kullanımının yaygınlaşması, sinüse ulaşmanın güçlüğü ve düz grafilerin yetersiz olması gibi nedenlerle, literatüre girmiş izole sfenoid sinüs hastalığı sayısı azdır. Baş ağrısı veya görme keskinliğinde ani azalma gibi nörolojik yakınmalarla başvuran, rinolojik muayene bulguları normal olan hastalarda, sfenoid sinüs hastalığı bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Sfenoid sinüs kaynaklı invaziv aspergillozis, nadir görülen, daha çok immün sistemi zayıf hastaları etkileyen ve kötü sonuçlanan bir hastalıktır. Bu yazıda, izole olarak sfenoid sinüsü tutan ve başarı ile tedavi edilen bir invaziv A. fumigatus olgusu sunulmuştur.