ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Sinonasal Burkitt Lymphoma Related Palatal Ulceration
Sinonazal Burkitt Lenfoma İlişkili Palatal Ülserasyon
Received Date : 05 Sep 2021
Accepted Date : 09 Mar 2022
Available Online : 24 Mar 2022
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-86094 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(2):112-6
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
There are numerous reasons for the etiology of ulcerative lesions seen in the palatal area such as infection, trauma, systemic granulomatous diseases and neoplasms. The patients usually have non-specific symptoms such as headaches, nasal congestion and nasal flow similar to chronic rhinosinusitis. Although infective reasons are in the foreground in this type of lesions, sinonasal lymphomas which are rarely seen malignities in particular in the head-neck area should be dealt with in differential diagnosis. In cases in which it is considered in the beginning to be related to infective reasons, proven microbiologically and given treatment but the treatment does not work and the condition progresses negatively, there might be an underlying malignity as in this case. This may lead to delayed diagnosis and treatment for the patient.
ÖZET
Damak bölgesinde rastlanan ülseratif lezyonların etiyolojisinde enfeksiyon, travma, sistemik granülomatöz hastalıklar ve neoplazmlar gibi birçok neden mevcuttur. Hastalar sıklıkla kronik rinosinüzit benzeri baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi nonspesifik semptomlara sahiptir. Enfektif nedenler bu tarz lezyonlarda ön planda olsa da özellikle baş-boyun bölgesinde nadir rastlanan maligniteler olan sinonazal lenfomalar ayırıcı tanıda ele alınmalıdır. Bu olguda da olduğu gibi başlangıçta enfektif bir nedene bağlı olduğu düşünülen ve mikrobiyolojik olarak kanıtlanıp tedavi verilen fakat tedaviden fayda görmeyen ve kötü seyirli ilerleyen olgularda altta yatan bir malignite söz konusu olabilir. Bu durum, hastanın gecikmiş tanı ve tedavi almasına sebep olabilir.
KAYNAKLAR
  1. de Andrade AL, Novaes MM, Germano AR, Luz KG, de Almeida Freitas R, Galvão HC. Acute primary actinomycosis involving the hard palate of a diabetic patient. J Oral Maxillofac Surg. 2014;72(3):537-41. [Crossref]  [PubMed] 
  2. Hıra İ, Tofar M, Şahin M, Kaya A, Özcan İ. Primer sinonasal diffuse large B-cell lymphoma. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 2018;26(2):65-8. [Crossref] 
  3. Peng KA, Kita AE, Suh JD, Bhuta SM, Wang MB. Sinonasal lymphoma: case series and review of the literature. Int Forum Allergy Rhinol. 2014;4(8):670-4. [Crossref]  [PubMed] 
  4. Robinson L, Swanepoel J, van Heerden WFP. Atypical ulceration of the hard palate. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2019;128(4):347-52. [Crossref]  [PubMed] 
  5. Mallya V, Singh A, Pahwa M. Lethal midline granuloma. Indian Dermatol Online J. 2013;4(1):37-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  6. Nikgoo A, Mirafshariyeh SA, Kazeminajad B, Eshkevari PS, Fatemitabar SA. Burkitt's lymphoma of maxillary sinuses: review of literature and report of bilateral case. J Oral Maxillofac Surg. 2009;67(8):1755-63. [Crossref]  [PubMed]