ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Streptomisin Nedenli Ototoksisite Tedavisinde Hiperbarik Oksijen
Hyperbaric Oxygen in the Treatment of Streptomycin-Induced Ototoxicity: Case Report
Received Date : 13 Aug 2016
Accepted Date : 05 Dec 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-52879 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 24 (3):83-5, 2016
ÖZET
Aminoglikozidler iç kulak ve böbreklerde toksik yan etkilere neden olabilir ve aminoglikozid nedenli işitme kaybı genellikle geri dönüşümsüz olarak kabul edilir. Bu çalışmada, hiperbarik oksijen tedavisinden sonra işitme kaybında düzelme olan, streptomisin uygulamasını takiben nefrotoksisitenin eşlik ettiği ototoksisite olgusu literatür eşliğinde tartışıldı.
ABSTRACT
Aminoglycosides can cause toxic side effects to the inner ear and kidneys, and aminoglycoside-induced hearing loss is usually considered irreversible.We report a case of ototoxicity coexisting with nephrotoxicity following streptomycin administration that was associated with improvements in patient's hearing loss after hyperbaric oxygen therapy. Clinical and treatment characteristics of this condition was discussed in light of the current literature.