ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE SUBLÜKSASYON
SUBLUXATION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4: 96- 98, 1996
ÖZET
Sublüksasyon, kondil başının kendi kendine redükte olması ve normal posizyonlarından anteriora kısmen veya geçici larak kilitlenmesidir. Sublüksasyon klinik ve radyografik değerlendirmeler ile tespit edilmektedir. Bu makalede, sııblüksasyon elirlenen iki olgu sunulmaktadır.
ABSTRACT
Subluxation is reduction of the condyle by itself and its partial or temporary locking in anterior. Subluxationcan be detected by clinic and radiographic evaluations. Two events are presented which are diagnosed as subluxation in this article.