ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

THE ADDITION OF OTORHINOLARYNGOLOGY ON INTERNATIONAL RESEARCH POTENTIAL OF TURKEY
KULAK BURUN BOĞAZ BİLİM DALININ TÜRKİYE\'NİN ULUSLARARASı ARAŞTıRMA POTANSİYELİNE KATKıSı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2- 187 - 190
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, we have devided to monitor the number of International article in journals indexed by Index Medicus, and addressed to Turkey. We have especially evaluated the articles from otolaryngology clinics. We downloaded all the articles which had Turkey in Address from Silver Platter database. The numbers of articles on otolaryngology subjects have increased 76. times, when the total numbers of articles have increased 11.9 times, among 1987 and f 994. When we took the distribution of articles between clinics, the Universities were seemed to lead on publishing in international journals and Hacettepe University was the first in number.
ÖZET
Bu çalışmada amacımız, lndex Medicus\'a giren dergilerde, genelde Türkiye\'nin, özelde ise Kulak Burun Boğaz bilim dalının bilimsel yayın sayısını izlemek ve sonuçlan değerlendirmektir. Silver Platter veri tabanında adres bölümünde Türkiye yazan bulun makaleler (Turkey in AD) kaydedilmiştir. 1987-1994 arasında Türkiye kaynaklı makale sayısı II.9 kat artmışken KBB\'la ilgili makale sayısı 7.6 kat artmıştır. Yayınların kurumlara göre dağılımına bakıldığında, üniversitelerin bu konuda öncü olduğunu ve Hacettepe Ûniversitesi\'nin sayıca önde olduğu görülmektedir.