ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

THE IMPORTANCE OF AUTOIMMUNITY IN SENSORINEURAL HEARING LOSS
SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYıPLARıNDA OTOİMMÜNİTENİN ÖNEMİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 62-64
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cellıılar and humoral immune reactions may play an etiologic role in. audiavestibular dysfunction. And many disorders long considered idiopathic are now being examined for such and immunologic basis. All otolaryngologists should be aware of the possibility of this condition. Autoimmune inner ear disease can begin at any age, with unilateral or bilateral sudden onset, fluctuating or progressive symptoms. with or without associated dizziness. There is no a diagnostic test in autoimmune SNHL, except the lymphocyte inhibition test using inner ear antigen.
ÖZET
Odyovestibüler fonksiyon bozukluğunun etyolojisinde selüler ve hıımoral immün reaksiyonlar rol oynayabilir. Uzun zamandan beri idiopatik olarak değerlendirilen birçok hastalığın zemininde, bugün immünolojik nedenler aranmaktadır. Tüm otolaringolojistlerin bu ihtimale karşı bilgili olması gerekir. Otoimmün kulak hastalığı her hangi bir yaşta, tek veya çift taraflı, aniden başlayabileceği gibi fluktuan veya ilerleyici semptomları baş dönmesi varlığında veya yokluğunda gösterebilir.