ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

THE USE OF LAG SCREW IN MANDIBULAR FRACTURES
MANDİBULA FRAKTÜRLERİNE \"LAG\" VİDA KULLANıMı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) : 114 - 118
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The application of lag screws in the management of mandibular fractures has several advantages. Both minimal morbidity and use of less implant material makes it an advantageous surgical technique. In this article we discussed this method and also the results of two patients in which 2.7 mm. screws were used for open reduction of mandibular fractures as described in the literature very well. It is not our proposal that lag screw technique should replace osteosynthesis by plates in every case. However, it should be kept in mind in selected cases this technique results sufficient fixation with minimal morbidity and use of less implant material.
ÖZET
Maksillofasiyal travmalarda ikinci sıklıkla görülen fraktür olan mandibula fraktürlerinde açık redaksiyon tekniklerinden olan \"lag\" vida kullanımı eğer endikasyonu iyi konur ve uygun teknikle uygulanırsa hem daha az travmatize etmesi hem de daha az yabancı materyal kullanılması nedeniyle avantajlıdır. Bu çalışmada 2.7 mm.lik vida kullanarak iki hastada uyguladığımız bu yöntem literatür eşliğinde tartışılmaktadır. Diğer açık redaksiyon tekniklerinde kullanılan materyellerle karşılaştırıldığında uygun tip fraktürlerde tek bir vida ile yeterli fiksasyon sağlanmaktadır. Ayrıca plak ile osteosentez \"lag\" vida ile kombine edilebilmektedir. \"Lag\" vida ile fiksasyonun plak ile osteosentezin yerini alması gerektiği düşünülmemekle birlikte uygun tip fraktürlerde minimal morbidite ve minimal implant materyali ile fiksasyon sağlanabileceği hatırlanmalıdır.