ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

TONSILLARY KAPOSI SARCOMA NOT RELATED TO HIV
HIV\'E BAĞLı OLMAYAN TONSIL KAPOSI SARKOMU
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 111-114, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Kaposi sarcoma is a malignity seen common with AIDS. Cutenous involvement is most common.It is a rare neoplasm.It can be seen anywhere in the body. The origin of Kaposi sarcomas cells remain unclear altough several hypothesis are issued. Kaposi sarcomas are treated by chemotherapy, radioterapy or combination threrapy depending on involved site and size of the tumor. Recently, it is thougt that it can be related to HSV. If it was true, then antiviral therapy may be an option. Kaposi sarcomas reported in the head and neck region, in oral cavity are very rare especially when seen on the tonsils. We present a Kaposi sarcoma case not related to HIV but probably related to HSV.
ÖZET
Kaposi sarkomu genelde AIDS ile birlikte izlenen bir malignitedir. En sık kutanöz tutulum izlenir. Genel olarak nadir görülür. Vücudun her yerinde görülebilir. Köken aldığı hücre tipi hakkındaki görüş birliği hala sağlanamamıştır. Tedavisi için yerleşimine ve boyutuna bağlı olarak kemoterapi, radyoterapi veya kombine tedavi uygulanır. Son yıllarda Kaposi sarkomunun özellikle HSV ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.Eğer bu ispatlanırsa antiviral tedavi gündeme gelecektir. Baş ve boyun bölgesinde oral kavitede bildirilmiş nispeten sık vaka yanında tonsil kaynaklı Kaposi sarkomu çok nadirdir. Biz AIDS\'e bağlı olmayan ve muhtemelen HSV ile alakalı bir tonsil Kaposi sarkomu vakası sunuyoruz.