ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

EXPERIMENTAL STUDY

TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS RECORDED IN THE RABBIT
TAVŞANLARDA KAYDEDİLEN GEÇİCİ UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYONLAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8(1): l- 5
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
There has not been much success in recording TEOAEs in laboratory animals. This study was planned to investigate TEOAEs in the rabbits. TEOAEs to a click stimulus in 12 rabbits (24 ears) were recorded by using ILO 88 DP. Emission amplitude (dB), wave reproducibility, stimulus (dB peak) and stability (%) were analyzed. The wave of TEOAE could be detected from 21 of 24 ears (87.5 %) of the rabbits. The responses were made up of broadband frequency spectrum between 1.0 and 4.0 kHz. The ability to record TEOAEs in rabbits allow us to monitore the cochlear function. Especially, it will provide more knowledge on the investigations of the new drugs.
ÖZET
Laboratuar hayvanlarında, TEOAE (Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyonlar)\'m elde edilmesi yeni bir konudur ve bu konuda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, tavşanlarda TEOAE’ mevcut olup olmadığını araştırmak üzere planlanmıştır. 12 tavşanda (24 kulak), klik uyarana cevap olarak oluşan TEOAE\'lar, ILO 88 DP kullanılarak kaydedilmiştir. Emisyon amplitüdü (dB), dalga oluşturulabilirliği, stimulus (dB peak) and stabilite (%) analiz edilmiş ve TEOAE dalgalarının, 24 kulağın 21\'inde (%87.5) elde edildiği görülmüştür. Cevaplar, 1.0-4.0 kHz arasında, geniş bir frekans spektrumunda elde edilmiştir. Tavşanlarda TEOAE elde edilebilmesinin, koklear fonksiyonların monitorizasyonu açısından yararlı olabileceği düşünülmüş ve özellikle yeni ilaç çalışmalarında, daha detaylı bilgi sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.