ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

TREATMENT IN GLOMUS JUGULARE TUMORS
GLOMUS JUGULARE TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2-53-I56
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Paragangliomas are slowly and rarely growing hypervascular tumors of the head and neck region. There have been some difficulties in diagnosis and management of these tumors. Generally surgical approach in the management of this tumor if there is any intracranial invasion, or any destruction in surrounding tissues or any relationship with vascular structures in the radiologic and angiographic examination. Blood loss during surgery should be minimized by performing selective embolization before operation. If the tumor invaded the surrounding tissues, especially If there is bony destruction or intracranial invasion, surgical approach would not be provide efficient success. Permanent embolization is recommended as therapeutic approach for such cases. Eleven patients with glomus jugulare tumor were identified in our clinic in the last five years. Six of them were accepted as good candidates for surgery. After performing embolization, the tumor was removed totally. On the other five patient, so that there were bony destruction and intracranial invasion selective permanent embolization were performed to the vascular structures feeding the tumor. The aim of this procedure is to provide regression of the tumor. After there months, recanalization was seen in a patient and the former procedure was reapplied. After two years, in the angiographic examination of the three patients, minimal recanalization were observed as well as there is a regression in the dimension of the tumor. Embolization was reapplied to these patients also. Any complication due to surgery or embolization was seen in any case.
ÖZET
Paragangliomalar baş ve boyun bölgesinin yavaş büyüyen ve nadir görülen hipervasküler tümörlerindendir. Bu tümörlerin tanı ve tedavisi bir takım güçlükler gösterir. Radyolojik ve anjiolagrafik olarak değerlendirilen tümör intrakranial yayılım yapmamış, çevre dokularda hasar oluşturmamış ve vasküler yapılarla ilişkili değil ise tedavi şekli genelde cerrahi yaklaşımdır. Cerrahi girişim öncesinde selektif olarak embolizasyon yapılarak operasyon sırasında kan kaybı en aza indirilmelidir. Ancak tümör çevre dokularda özellikle de kemik dokularda hasar oluşturmuş veya intrakranial yayılım var ise cerrahi girişim yeterli başarıyı sağlayamayacaktır. Bu olgularda tedavi seçeneği olarak kalıcı embolizasyon yapılması önerilmektedir. Kliniğimizde son beş yıl içinde 11 glomus jugulare tümörü saptanmıştır. Bu olguların altısında tümörün sınırları cerrahi girişim için uygun kabul edilmiş ve operasyon öncesi embolizasyonu takiben tümör cerrahi olarak çıkarılmıştır. Diğer beş olguda ise tümörün çevre kemik dokularda hasar oluşturması ve intrakranial yayılım yapması nedeniyle cerrahi girişim yerine tümörü besleyen vasküler yapılara selektif olarak kalıcı embolizasyon yapılmıştır. Tümörün regresyonunu amaçlayan bu girişimden üç ay sonra yapılan kontrollerde bir olguda rekanalizasyon tespit edilmiş ve tekrar embolizasyon yapılmıştır. Kalıcı embolizasyon yapılan üç olguda iki yıl sonra yapılan anjiografik değerlendirmede tümörlerde küçülme olduğu ancak iki olguda hafif düzeyde rekanalizasyon geliştiği belirlenmiş ve bu olgulara embolizasyon işlemi tekrarlanmıştır. Cerrahi veya embolizasyon sonrası hiçbir olguda komplikasyon görülmemiştir.