ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


2012 Yılı - 20. Cilt - 1. Sayı
ÖZGÜN MAKALEOLGU SUNUMLARI

  • HER-2 Gen Amplifikasyonu Gösteren Tükürük Bezi Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi AD, **** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji BD, Samsun DOI: Sayfalar: 25 - 29 546 kere görüntülendi.


  • Dev Farengeal Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu * Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi AD, Ankara ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi AD, Ankara *** Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Kayseri DOI: Sayfalar: 34 - 37 596 kere görüntülendi.


  • Tinnitusa Neden Olan Dış Kulak Yolunda Kene: Olgu Sunumu * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, ** Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara DOI: Sayfalar: 41 - 44 548 kere görüntülendi.


CERRAHİ TEKNİK