ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

1993 Yılı - 1. Cilt - 2. Sayı
Tanımsız
  • TİMPANOPLASTİ; BEŞ YıLLıK SONUÇLARıMıZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 189 kere görüntülendi.

  • KRONİK NONPÜRÜLAN MAKSİLLER SİNÜZİTLERDE BAKTERİYOLOJİ (*) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, **Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AnabilimDalı ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 192 kere görüntülendi.

DERLEMELER
  • RİNOPLASTİDE BİYOMATERYELLER Ankara Numune Hastanesi 2. K.B.B. Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 182 kere görüntülendi.

  • TRANSTİMPANİK ELEKTROKOKLEOGRAFİ Ankara Numune Hastanesi 2. KBB Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 253 kere görüntülendi.
OLGU SUNUMLARI
  • BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLERİN MALİGN SCHWANNOM\'U *Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi K.B.B. Kliniği **S.B. Ankara Hastanesi Patoloji Kliniği, ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 207 kere görüntülendi.

  • MAKSİLLER SİNÜS HİPOPLAZİSİ *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı **Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi RadyodiagnostikAnabilim Dalı, ADANA DOI: Sayfalar: 0 - 0 216 kere görüntülendi.

  • LARİNGEAL SCHWANNOMA Ankara Numune Hastanesi 2. KBB Kliniği ANKARA DOI: Sayfalar: 0 - 0 200 kere görüntülendi.