ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


1995 Yılı - 3. Cilt - 1. Sayı
Tanımsız
  • ADİPOZ TıKAÇ MİRİNGOPLASTİ *Kocaeli Ün. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı KOCAELİ **GATA Haydarpaşa Hast. KBB Kliniği İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 517 kere görüntülendi.

  • AURAL POLİPLER ve KOLESTEATOMA Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı SİVAS DOI: Sayfalar: 0 - 0 832 kere görüntülendi.
  • BOYUN KİTLELERİNDE TANı SORUNLARı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, K.B.B Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 529 kere görüntülendi.

  • BÜYÜK JÜVENİL NAZOFARİNGEAL ANGİOFİBROMALARIN TEDAVİSİ *Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı **Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 0 - 0 486 kere görüntülendi.

  • ÖZEFAGUS YABANCı CİSİMLERİ Fırat Üniv. Tıp. Fak. KBB ABD ELAZIĞ DOI: Sayfalar: 0 - 0 518 kere görüntülendi.

DERLEMELER

OLGU SUNUMLARI


  • EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM *S.B. Beyoğlu Hastanesi KBB kliniği - İSTANBUL **İst. Tıp Fakültesi. Patoloji ABD - İSTANBUL DOI: Sayfalar: 0 - 0 559 kere görüntülendi.

  • REPERATİF DEV HÜCRELİ GRANÜLOMA D. Ü. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı DİYARBAKIR DOI: Sayfalar: 0 - 0 520 kere görüntülendi.


  • LARİNKS LEİOMYOMU *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı **Patoloji Anabilin Dalı SAMSUN DOI: Sayfalar: 0 - 0 506 kere görüntülendi.